Informatiebeveiliging meer dan ict

Mijn Bedrijf Online - Awareness training - Plus user

Bij informatiebeveiliging wordt in eerste instantie vaak gedacht aan ICT en digitale risico’s. Toch kan een typefout in een e-mailadres of een vergeten usb-stick vaak net zulke grote gevolgen hebben. Door bewust om te gaan met informatie en risico’s te leren herkennen creëer je als organisatie een extra beveiligingslaag: Medewerkers! 

Benieuwd wat awareness training voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Waarom awareness training?

Bij awareness gaat het om de mate waarin de organisatie het belang ziet van beveiliging en zich kan weren bij incidenten. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen zich bewust is van de risico’s. Door het onderwerp meer onder de aandacht te brengen kan het beveiligingsniveau worden verhoogd. Informatiebeveiliging zou op de dag van vandaag geen last meer moeten zijn maar een manier van werken. Naast het praktisch nut van training is gebleken dat veel mensen oprecht interesse hebben in wat zij kunnen bijdragen en wat nu de juiste manier is om veilig te werk te gaan.

Awareness training van Mijn Bedrijf Online

Mijn Bedrijf Online - Awareness training - user conversation

Iedere organisatie is anders. Wij gaan graag het gesprek aan om een passende training te verzorgen. Naast eenmalige trainingen biedt Mijn Bedrijf Online ook terugkerende trainingen. Het herhaaldelijk onder de aandacht brengen houdt het awareness niveau op peil en neemt nieuwe medewerkers mee in de wereld van informatiebeveiliging. Uit ervaring is gebleken dat medewerkers erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp en dat de training veel waardevolle vragen oproept.

Benieuwd wat awareness training voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op!


Diensten en producten informatiebeveiliging (AVG)

Relevante dienstverlening en informatie: