Skip to content

Open standaarden.

De Nederlandse overheid stimuleert samenwerking tussen bedrijven, burgers en overheden. In de digitale wereld van vandaag speelt uitwisseling van gegevens hier een belangrijk rol in. Om de uitwisseling van deze gegevens zou veilig en optimaal te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt in de vorm van Open Standaarden. Mijn Bedrijf Online staat achter dit principe en heeft het leveranciersmanifest ondertekend op 18-09-2018.

Kort samengevat

Wat is een open standaard?

Een standaard kan worden gezien als een vastgelegde afspraak, dit wordt gedaan door middel van een specificatiedocument. Om gegevens te kunnen uitwisselen moeten zowel de ontvanger als de bron dezelfde standaard hebben geïmplementeerd. Bij open-standaarden zijn de specificatiedocumenten met de afspraken vrij te gebruiken. Hierdoor wordt het koppelen en uitwisselen van gegevens transparanter.

Onze open standaarden

Hoe passen wij dit toe?

Informatieveiligheid en goede uitwisseling van gegevens zijn onderdeel van onze kernwaarden. Dagelijks zijn wij bezig met de implementatie van nieuwe technieken, gebruiken voor onze Online Dienstverlening enkel opensource-software en hebben onze apparatuur veilig ondergebracht in ISO 27001 gecertificeerde Nederlandse datacentra.

In onderstaande lijst hebben wij een opsomming gemaakt van de door ons toegepaste verlichte “pas toe leg uit” lijst. Tevens kan op de onderdelen worden geklikt om op de site van Form Standaardisatie meer informatie te krijgen. Mocht een gewenste open standaard niet in de lijst staan, neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Toegepaste verplichte Open Standaarden (Bron: Pas toe leg uit – Forum Standaardisatie):
Bijgewerkt op: 24-09-18

Als ondertekenaar van het manifest verklaart Mijn Bedrijf Online:

  1. Wij hanteren de lijst met verplichte standaarden;
  2. Wij hanteren waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen;
  3. Wij sluiten aan bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad.

Online website check

Hoe staat jouw website of applicatie er nu voor?

Onze website check laat zien of jouw website voldoet aan een deel van deze open standaarden. 

0 +
websites gecheckt